top of page
projektlogo.PNG

Carboline Polska Sp. z o. o. realizuje projekt w ramach działania PBAR.02.01.00 Działania mające na celu wsparcie przedsiębiorstw prywatnych i publicznych, w szczególności MŚP, osób samozatrudnionych, lokalnych społeczności i organizacji, które zostały niekorzystnie dotknięte skutkami wystąpienia Zjednoczonego Królestwa

z Unii

Tytuł projektu: Re_start inwestycyjny pozwalający na poszerzenie oferty oraz wejście na nowe rynki 

Celem projektu jest  przeciwdziałanie negatywnym skutkom wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z UK 

  • Protokół wyboru nr 03/02/2023

  • Selection protocol no. 03/02/2023

  • Zapytanie ofertowe

  • Załącznik nr 1 Formularz ofertowy

  • Inquire

  • Annex No. 1 to the inquiry 

Szanowni Wykonawcy,

w związku z rozpoczęciem realizacji projektu pt.: " Re_start inwestycyjny pozwalający na poszerzenie oferty oraz wejście na nowe rynki WYDRUK" informujemy o wszczęciu postępowania na nabycie maszyny wypełniającej 1 kpl.

Termin składania ofert: do dnia 16.02.2023 r.

Dokumentacja postępowania dostępna jest w załącznikach.

Dear Contractors,

Due to the start of the project entitled: "Investment re_start allowing for the expansion of the offer and entering new markets WYDRUK" we would like to inform you about the initiation of the procedure for the purchase of a filling machine -1 set .

Deadline for submission of tenders: February 16, 2023.

The documentation of the procedure is available in the attachments.

bottom of page